Welkom op de website Scholen Voor Talent. Op deze website willen we graag aan ouders inzichtelijk maken welke vormen van talentonderwijs er in een bepaalde regio beschikbaar zijn. Dit is een gratis dienst van Novilo Opleidingen.

Voor ouders
Klik op Zoek een school. Typ daar je postcode of woonplaats in. Je krijgt dan op de kaart een overzicht van de scholen in je regio waar specifiek aandacht aan talent onderwijs gegeven wordt. Let op: Op dit moment zijn we enkel een index. We staan niet in voor de juistheid van de gegevens en gaan niet in de school kijken wat er in de praktijk gebeurt. Hiervoor zijn wel plannen in de toekomst.

Voor scholen
Meld je aan! Vul het formulier onder Aanmelden in. We kijken dit zo snel mogelijk na en plaatsen dan ook jouw school in het overzicht!